LIPIK KAMENE KUPKE

Rekonstrukcija građevine Kamene kupke tj. zahvati uređenja postojećeg prostora restorana i dogradnja u svrhu proširenja postojećeg prostora usluživanja i konzumacije na sjeverozapadnoj strani građevine kao i sanacija pročelja.

Pročelja su sanirana uz nadzor i odobrenje nadležnog konzervatora. Nakon nanosa fine žbuke odobrene od nadležnog konzervatora pročelje se liči fasadnom bojom karakteristika i tona odobrenom od konzervatora.

Ublažen je pad postojeće rampe radi prilagodbe osobama smanjene pokretljivosti uz izvedbu rukohvata te je izvedeno popločenje podesta i pristupnih stuba.

 Povratak na listu projekata

Info o projektu

Investitor: SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU, Lipik Lokacija: Lipik Vrijeme izvođenja: kolovoz 2020. / sječanj 2021.