HOTEL LACROMA

Restoran MOMENTI  - nadogradnja postojeće terase, njeno zatvaranje i dijelom pripajanje restoranskom unutarnjem prostoru, a dio zatvorena unutarnja terasa, a ostatak krova je natkrivena terasa sa zelenim krovom.
Mezzino bar                - postavljanje modularnog objekta kontejnerskog tipa na vanjsku terasu sunčališta, zatvaranje unutarnjeg Pool bara te uređenje unutarnjeg bazena hotela Lacroma
Wellness                     - u postojećem wellnessu oplemenjujemo postojeći prostor sa novim design-om interijera tretmanskih soba
Lobby bar                   - promjena oblika šanka odnosno postojeći šank sa tehnologijom, zamjena postojećeg poda sa novim kamenim pločama ispod šanka te radovi na vanjskoj terasi lobby bara za potrebe ugradnje tipske pergole

 Povratak na listu projekata

Info o projektu

Investitor: IMPERIAL RIVIERA D.D. ZA TURIZAM, RAB Lokacija: Dubrovnik, Babin Kuk Vrijeme izvođenja: sječanj 2023. / svibanj 2023.