Trenutno u izvođenju

SRC POLJANE

Investitor: GRAD OPATIJA Lokacija: Poljane Vrijeme izvođenja: travanj 2023. / travanj 2024.

Izvođenje radova na izgradji sportsko rekreacijskog centra Poljane.

Uklanjanje postojeće slobodnostojeće zgrade boćarskog doma te izgradnja nove slobodnostojeće građevine boćarskog doma sa pratećim i potrebnim sadržajima (sanitarije, spremište, prostorija za sastanke, uredski prostor za rad djelatnika), natkrivanje postojećeg boćališta te dogradnja pomoćnog objekta sa spremištima uz boćalište za potrebe boćarskog kluba, popločenje i uređenje okoliša te  ugradnja nove ekološke rasvjete