Trenutno u izvođenju

upload_data/site_photos/m_lipik-kamene-kupke-01.jpg

LIPIK NARODNE KUPKE

Investitor: SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU, Lipik Lokacija: Lipik

Rekonstrukcija građevine Kamene kupke tj. zahvati uređenja postojećeg prostora restorana i dogradnja tj. proširenje postojećeg prostora usluživanja i konzumacije na sjeverozapadnoj strani građevine kao i sanacija pročelja.

Pročelja se saniraju uz nadzor i odobrenje nadležnog konzervatora. Nakon nanosa fine žbuke odobrene od nadležnog konzervatora pročelje se planira ličiti fasadnom bojom karakteristika i tona odobrenom od konzervatora.

Predviđeno je ublažavanja pada postojeće rampe radi prilagodbe osobama smanjene pokretljivosti uz izvedbu rukohvata te popločenje podesta i pristupnih stuba.

 

Pročitaj više
upload_data/site_photos/m_hotel-meteor.jpg

Hotel Valamar METEOR 4* - II faza

Investitor: Imperial Riviera d.d. Lokacija: Makarska

Rekonstrukcija hotela Valamar Meteor 4* II faza

 U 167 soba bez kupaonica kompletno se mijenjaju podne obloge, elektroinstalacije, probijaju se novi vratni otvori namijenjeni povezivanju soba, bojaju se zidovi i stropovi.

U javnim prostorima hodnika i stepeništa, wellnessa, recepcije, lobby bara i Maro prostora mijenjaju se vanjske stijene, izvode se elektro i strojarske instalacije, gips kartonski radovi i spušteni stropovi, ličilački radovi, keramičko opločenje podova i zidova.

Na novom kompleksu vanjskih bazena izvode se završni građevinsko obrtnički i instalaterski radovi.

Pročitaj više
upload_data/site_photos/m_dv-suknovci-09.jpg

DJEČJI VRTIĆ SUKNOVCI

Investitor: OPĆINA PROMINA, Oklaj Lokacija: Suknovci

Rekonstrukcija postojeće građevine osnovne škole koja se prenamjenjuje u dječji vrtić i izgradnja pomoćne građevine.

Uz sjeveroistočno pročelje dodaje se trijem koji štiti od atmosferilija prilikom ulaska u zgradu vrtića.

Unutar pomoćnog objekta smješteni su energetsko-gospodarski sadržaji: spremište smeća, radionica domara s garderobom i sanitarijama, spremište vanjskog igrališta, strojarnica.

Pročitaj više
upload_data/site_photos/m_veprinac-01.jpg

DJEČJI VRTIĆ VEPRINAC

Investitor: GRAD OPATIJA Lokacija: Veprinac

Dogradnja Osnovne škole Rikard Katalinić Jeretov Opatija- područna škola i dječji vrtić u Veprincu. Zbog nedostatka prostora u postojećoj zgradi za potrebe dječjeg vrtića postojeća zgrada će se dograditi prateći konfiguraciju terena, trapeznog tlocrtnog oblika.

Postojeća zgrada je izgrađena 1912.godine i sastoji se od suterena, prizemlja i kata. Prostori na svim etažama su u funkciji područne osnovne škole i dječjeg vrtića te se u istoj nalaze prostorije školskog i predškolskog odgoja i naobrazbe.

Dogradnjom postojeće zgrade dobiti će se novi prostor za dječji vrtić za 50 djece.

Pročitaj više
upload_data/site_photos/m_kino-biograd-01.jpg

LJETNO KINO – BIOGRAD NA MORU

Investitor: GRAD BOGRAD na MORU Lokacija: Biograd

Rekonstrukcija i dogradnja ljetnog kina.

Projekt se odnosi na rekonstrukciju i proširenje pozornice, rušenje i gradnja novih zgrada kinoaparature. Prostor za orkestar uz pozornicu se ukida.

Ruši se postojeća nadstrešnica i dio gledališta se natkriva fiksnom nadstrešnicom, grade se nove garderobe za izvođače, nove sanitarije i prostor s kinoaparaturom unutar kojeg je smještena blagajna i cafe bar. Sanacija gledališta i zamjena sjedalica.

Pročitaj više