Pošta Jurišićeva

Info o projektu

Investitor: Hrvatska pošta d.d. Lokacija: Zagreb Vrijeme izvođenja: kolovoz 2000. / lipanj 2001.